BCC Kent UK has purchased a new Gonpa property

बि सि सि केन्ट (बौद्ध सामुदायिक केन्द्र केन्ट) ले गएको सन २३ जुन २०२२ तारिकको दिन आश्फोर्ड केन्टको मुटुमा रहेको कार पार्किङ सहितको एक भवन खरिद गर्न सफल भएको छ। यो भवन अक्सनमा पास फर्च बाहेक £६२१,०००/- (छ लाख एक्काईस हज़ार मात्र) पर्न गएको छ। यस निजि भवनलाई बि सि सि केन्ट (गुम्बा) को नाममा …

BCC Kent UK has purchased a new Gonpa property Read More »